به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان با توجه به بارندگيها ي مناطق قشلاقي شهرستان بردسير و مساعد  بودن مراتع تعدادي زيادي از عشاير ضمن اخذ نامه عبور به آن مناطق كوچ نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید