۲۸ دی

تربیت بدنی

هشتمین دوره مسابقات ورزشی بانوان و همسران جهاد کشاورزی آبان ماه امسال در اصفهان برگزار گردید . در این دوره مسابقات خانم ها ملیحه محمدعلیپور و النا زین الدینی از اداره کل امور عشایر استان کرمان در رشته تنیس روی میز و شطرنج به ترتیب مقامهای سوم و دوم را کسب نمودند . برای ایشان…

۲۵ آذر

چارت سازمانی

هدف كلي و اصلي اداره كل ساماندهي زندگي عشايراست كه خود به اهداف زير تقسيم مي گردد : ـ ايجاد اشتغال و توسعه پايدار عشاير ـ بهبود وضعيت معيشت عشاير ـ ارتقاء سطح آموزشي و بهداشتي و فرهنگي عشايرـ اسكان عشاير داوطلب اسكان در كانونهاي توسعهـ ساماندهي به عشاير كوچروـ كمك در تهيه و جايگزيني…

۲۴ آذر

تاریخچه اداره کل

تشكيلات امور عشاير استان كرمان در سال 1351 اولين بار تحت عنوان دفتر امور عشاير (طرح عشايري) در استانداري تاسيس و شروع بكاركرد و استانداري بعنوان دستگاه اجرائي ، اجراي فعاليتهاي طرح توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي را طي سالهاي 57 ـ 51 بر عهده داشت .بدنبال تاسيس سازمان دامداران متحرك در سال 1353دفتر امور…