۲۴ فروردین

فرمهای درخواست خدمت

فرم درخواست خدمات عمرانی _ تماس : 03432542028  داخلی-118 احد عربپور فرم درخواست مشاوره واگذاری پروژه های مطالعاتی و به مشاورین _ تماس : 03432542028 داخلی-129 فرزاد فردین فرم درخواست ملاقات حضوری با مدیرکل _ تماس : 03432542039 ابراهیم احمدی فرم درخواست کلاسهای آموزشی و ترویجی _ تماس : 03432542028  داخلی-132 منصور نظری فرم درخواست…

۳ آبان

لایحه قانونی ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستایی و عشایری

لایحه قانونی ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستایی و عشایریمرجع تصويب کننده : تعداد مواد : تعداد تبصره : 6 تعداد بند : از نظر اجرا : جاري دستگاه اجرايي : وزارت کشاورزی تن : وزارت کشاورزی موظف است به تدریج در هر یک از دهستانها کشور واحدی به نام مرکز خدمات کشاورزی و عمران روستایی…

۳ آبان

قانون صندوق عمران مراتع

قانون صندوق عمران مراتع مرجع تصويب کننده : تعداد مواد : 12 تعداد تبصره : 5 تعداد بند : از نظر اجرا : جاري دستگاه اجرايي : وزارت کشاورزی متن : به منظور کمک به عمران و اصلاح مراتع و تهیه و تدارک و تولید و توزیع علوفه برای تامین خوراک دام و فراهم آوردن…

۱۴ اردیبهشت

آیین نامه ساماندهی عشایر

  آیین نامه ساماندهی عشایر ماده 1- در این آیین نامه اطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف) عشایر کوچنده : به مردمی گفته می شود که حداقل سه ویژگی زیر را داشته باشند : 1- ساخت اجتماعی قبیله ای 2- اتکای معاش به مداری 3- شیوه زندگی شبانی مبتنی بر…