۱۵ اردیبهشت

تشکیل صندوق خرد زنان

از مبلغ 50 میلیون ریال ردیف 101024 مرکز امور خانواده ریاست جمهوری طرح توانمندیهای زنان عشایر مبلغ 30 مسیلیون ریال کمک به ایجاد صندوق خرد زنان عشایر بردسیر شماره یک و مبلغ 20 میلیون ریال جهت آموزشهای مهارتی بخش کشاورزی در شهرستانهای بردسیر سیرجان بافت شهربابک و بم اختصاص داده شده است همچنین از محل…

۱۰ اردیبهشت

گزارش اداره کل امور عشایر استان کرمان در سه ماهه چهارم

در سال گذشته با اجاره یک واحد دامپروری تعداد 700 راس بره خریداری گردید که پس از پروار به بازار مصرف عرضه می گردد .این اقدام در تثبیت قیمت گوشت تاثیر بسیار مثبتی خواهد داشت…. اجرای بیمه اجتماعی عشایر از طریق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کشور تا کنون تعداد 4000 خانوار از عشایر…

۹ اردیبهشت

پروژه هاي قابل افتتاح سال 86

پروزه هاي قابل افتتاح تامين آب آشاميدني شهرك قادر آباد بافت تامين آب آشاميدني شهرك تل شيراز عنبرآباد تامين آب آشاميدني شهرك بنگود كهنوج احداث سوله هاي چند منظوره شهر بابك پروژه هاي قابل كلنگ زني انتقال آب تنگ حيدري دشت ماران جيرفت انتقال آب آباد چهل تن

۲۹ فروردین

ورود دام عشاير واقع در استان هرمزگان به مراتع ييلاقي شهرستان سيرجان آزاد گرديد.

با تو جه به هماهنگي هاي به عمل آمده با فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي ورود دام عشاير واقع در استان هرمزگان به مراتع ييلاقي شهرستان سيرجان آزاد گرديد. پيرو اين گزارش عشاير ايل رائيني كه زمستان را در استان هرمزگان سپري مي كنند با گرم شدن هوا در فروردين كوچ خود را به شهرستان…