منوی اصلی

سایتهای مهم

 

سایت های مرتبط

اوقات شرعیتقویم فارسی

 
چهارشنبه
1399
اسفند
6
 

حاضرین در سایت

ما 22 مهمان آنلاین داریم
هدف و وظایف اساسی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 03 آبان 1388 ساعت 08:46

هدف:
ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و تولیدی عشایر

وظایف اساسی:
1-  مطالعه و شناسایی امکانات و نیازمندیهای عشایر در مورد دام و اسکان
2-  تهیه و تنظیم و اجراء و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به عشایر
3-  فراهم آوردن موجبات اسکان عشایر
4-  تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی ، پروار بندی ، تامین علوفه زمستانی دام
5-  احداث و نگهداری گذرگاه و آبشخور و پناهگاه و انبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب
6-  نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری
7-  کمک به ایجاد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی
8-  کمک به بازاریابی محصولات عشایر
9-  فراهم آموردن تسهیلات اعتباری در حد برنامه های مصوب و نظارت بر مصرف آن
10-                     همکاری با سایر سازمانهای غیر دولتی جهت ایجاد هماهنگی در برنامه های عمرانی و آموزشی در کانونهای اسکان

امور اداری
پيش بيني و تأمين نيروي انساي مورد نياز اداره كل
صدور كليه احكام كارگزيني و قرارداهاي خريد خدمت كاركنان
اجراي قوانين و مقرات استخدامي و طرحهاي طبقه بندي مشاغل
بررسي نيازها و فراهم آوردن امكانات رفاهي، تعاون و بهداشت و درمان كاركنان
تهيه و تنظيم آمار پرسنلي و مشخصات كاركنان و بازنشستگان
پيگيري تأمين سهميه لازم براي تحصيلات عاليه فرزندان عشاير
دريافت، ثبت، توزيع و ارجاع كليه نامه ها و مكاتبات وارده و صادره و بايگاني مكاتبات
اقدامات لازم در خصوص نگهداري وسايل و ملزومات و تأسيسات
انجام اقدامات لازم در خصوص تأمين خدمات عمومي ( نظير  :  آب ، برق ، سوخت ، حمل و نقل ، نظافت ، سرايداري ، چاپ ، مخابرات و تأسيسات )
كنترل ورود و خروج كاركنان و مراجعين

امور مالی


انجام كليه فعاليتهاي مربوط به امور مالي و تنظيم و كنترل حسابها د رچهار چوب اعتبارات مصوب و قوانين و مقررات موجود
درخواست تخصيص اعتبار از خزانه داري كل و پيگيري آن در چهارجوب اعتبارات مصوب
نظارت بر مصرف اعتبارات مربوط به طرحهاي عمراني
نگهداري حساب اعتبارات مصوب به تفكيك مواد و برنامه هاي مصوب
ايجاد سيستم حسابداري مناسب با كنترل هاي داخلي و آئين نامه و دستورالعمل هاي مالي به منظور حسن اجراي امور مالي
انجام كليه اقدامات لازم در مورد تهيه و تنظيم اسناد هزينه هاي انجام شده به منظور ضوابط و مقررات قانون محاسبات عمومي و آئين نامه هاي مربوط به معاملات دولتي
ثبت و نگهداري حساب اموال سازمان
تهيه گزارشهاي مالي دوره اي و موردي
نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالي و عندالزوم تهيه و اصلاح آئين نامه ها و روشهاي مالي داخلي جهت مسايل و معضلات موجود

اداره عمران و زيربنايی

هدايت ، حمايت ، نظارت و اجراء كليه پروژه هاي عمراني در مناطق عشايري
تعيين پيشنهاد و سياستهاي توزيع اعتبارات بين طرحها
بازديد و نظارت و تنظيم گزارش از پروژه هاي عمراني
انجام امور نقشه برداري، نقشه كشي و فتو گرامتري مورد نياز پروژه هاي عمراني
ارزيابي كمي و كيفي پروژه هاي عمراني اداره كل

اداره  ترويــج

هدايت، حمايت و نظارت بر تعاونيهاي عشايري
تهيه طرحهاي مربوط به ايجاد واحدهاي توليد تعاوني و گروهي در امر علوفه كاري، دامداري، دامپروري و كشت گياهان صنعتي و مرتعداري
تهيه و تنظيم طرحهاي بازاريابي، حمل و فروش فرآورده هاي دامي
نظارت بر انجام امور شركت ها و اتحاديه تعاوني عشايري (بررسي كليه حساب ها، دفاتر، اسناد و صورتهاي مالي و گزارش به مسؤلين)
ايجاد تعاونيها در زمينه فاليت هاي جنبي عشاير به منظور اشتغال و حفظ صنايع دستي عشاير
آموزش هاي مختلف براي عشاير و اعضاء شركت هاي تعاوني
فراهم نمودن تسهيلات بانكي براي اتحاديه شركت هاي تعاوني
اطلاع رساني در رابطه با تعاونيها
جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به اتحاديه و شركت هاي تعاوني
رسيدگي به شكايات اعضاء در رابطه با شركت ها و اتحاديه
پيگيري جهت تحويل ارزاق عشاير
برنامه ريزي در جهت اجراي طرحهاي ترويجي، توسعه الگوها و روش هاي ترويجي، شناخت نيازهاي آموزشي _ ترويجي و مشاركتي عشاير
پيگيري احداث آموزشهاي مورد نياز در كانو ن هاي توسعه عشاير و كلاسهاي بهداشت
پيگيري امر آموزش و پرورش فرزندان عشاير و سوادآموزي عشاير
پيگري امر بيمه و خدمات درماني عشاير و بيمه دام و فرآورده هاي عشاير
هماهنگي و همكاري در جهت تأمين امنيت عشاير و مناطق عشايري و مسيركوچ


اداره بهسازی و امور توليــد

جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز ظرفيت هاي توليدي عشاير
برنامه ريزي و كمك به راه اندازي واحدهاي توليدي فرآورده هاي دامي _ زراعي _ صنعتي
ايجاد زمينه اي مناسب توليد و اشتغال در كانونهاي توسعه عشاير
همكاري و هماهنگي با سازمان جنگلها و مراتع در نحوه استفاده از مراتع
برنامه ريزي جهت ايجاد اشتغال جمعيت سرزير عشاير از طريق كشت درختان مثمر، صنعتي ...
برنامه ريزي و كمك به بهره برداري عشاير از معادن مناطق عشايري
برنامه ريزي لازم در زمينه تبديل سوخت نباتي به سوخت فسيلي در مناطق عشايري

طرح و برنامه

مطالعه ، تهيه و تنظيم طرحهاي مورد نياز برنامه، ساماندهي و توسعه مناطق عشايري
ارتباط مستمر با مؤسسات تحقيقاتي و مطالعاتي در راستاي برنامه ساماندهي جامع مناطق عشايري
تهيه و تدوين و ترجمه كتب ، مقالات ، آئين نامه هاي برنامه ساماندهي عشاير
ارزيابي فعاليت هاي عمراني و نظارت بر آنها
تهيه و تنظيم گزارش عملكرد اعتبارات عمراني و جاري اداره كل
برآورد نيازهاي اعتباري اداره كل و منظور نمودن طرحهاي پيشنهادي واحدهاي مختلف در برنامه
پيگيري اخذ تخصيص از منابع مختلف اعتباري مصوب
تنظيم و مبادله موافقت نامه هاي عمراني و جاري
طراحي شبكه رايانه‌اي و ارائه خدمات رايانه‌اي به واحدهاي اداره كل
پيگيري تأمين تسهيلات اعتباري

اداره شهرستانها

جمع آوري آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعيت اجتماعي _ اقتصادي و توليدي عشاير در منطقه عمليات (زيست بوم)
تشخيص و تعيين نيازمنديهاي عشاير منطقه در زمينه علوفه، توليدات كشاورزي و آب آشاميدني
كمك در تشكيل گروههاي تعاوني جهت همكاري با شركت هاي تعاوني عشايري
ايجاد نهادهاي لازم براي نظارت، اجراء و نگهداري پروژه هاي عمراني، منابع طبيعي، صنايع دستي، دامپروري و خدمات جانبي آن در محل از طريق سازماندهي و واگذاري امور به عشاير
تدوين و ترويج روشهاي مناسب بهره برداري از مراتع و زمينهاي كشاورزي و ... در مناطق عشايري
انجام بررسيهاي لازم جهت افزايش بهره برداري در بين عشاير با ترويج روشهاي علمي و استفاده از آخرين پديده هاي علمي

اتحادیه

هدف  
حمايت و پشتيباني از اعضــــا در جهت پيشبرد صحيح و قدرتمندانه  وظايف اساسنامه اي آنها

وظايف اساسي
تهيه و تدارك كليه لوازم يا كالاهاي مــورد نياز حرفه يا زندگي اعضا از منابع قانوني0
جمع آوري و خريد و فروش كليه محصــــولات توليدي حوزه كشاورزي ، دامپروري وصنايع دستي0
انجام كليه خدمات عمومي براي شركتهاي عضــو اعضاي آنها0
پيگيري و دريافت اعتبارات و تسهيلات جهت تأمين علـــوفه و نهاده هاي دامي0
برنامه ريزي ،اجرا و مشاركت در طرحهاي  توليدي  در محدودة اساسنامه

 

جستجو

ملاقات حضوری با مدیر کل

ملاقات حضوری با مدیر کل روزهای دوشنبه هر هفته در وقت اداری امکانپذیر می باشد

نکته ها

عشایر ذخایر انقلابند.امام خمینی (ره)
آیا می دانید؟ بيمه دام، عشاير را از خطرات زير آسوده خاطر می كند
تلف شدن دام در اثر خشكسالی، حمله وحوش، سيل و تگرگ، سرما و يخ زدگی، صاعقه وزلزله
حوادث حمل و نقل و تصادفات جاده ای زمان كوچ، آتش سوزی غير عمدی، مارگزيدگی و هارگزيدگی، پرت شدن دام از كوه

بخشنامه های بیمه اجتماعی

خدمات الکترونیکی


سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان

سامانه اینترنتی کاریابی آنلاین

سامانه پاسخگویی اینترنتی مسئولین

رزرو اینترنتی هتل

خرید اینترنتی بلیت اتوبوس

خرید اینترنتی بلیت قطار

پرداخت الکترونیکی قبوض

رهگیری مرسولات پستی

پرداخت الکترونیکی قبوض جریمه

خرید و فروش اینترنتی خودرو

نظر سنجی

نظر شما در مورد عملکرد اداره کل امور عشایر استان کرمان