شرح فرآیند چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 17 فروردین 1388 ساعت 06:34

عنوان : بهبود تامین آب کشاورزی

1- هدف : كاهش تبعات و خسارات ناشي از خشكساليهاي متوالي ، استفاده عشاير از آب بهداشتي

2- دامنه عملكرد : مناطق عشایری

3- مدت زمان انجام كار:

4- تعاريف :

5- مراحل و شرح اقدامات :

- درخواست عشایر

- بررسي توسط كارشناس شهرستان

- بررسی معاون عمران و توسعه

- تایید اداره عمران و امور زير بنايي

-ارجاع به اداره امور عشاير شهرستان

- عقد قرارداد

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 07 آبان 1388 ساعت 06:02