تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری در منطقه وکیل آباد دشتاب شهرستان بافت چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
چهارشنبه, 19 آبان 1395 ساعت 08:58

صندوق اعتبارات خرد زنان منطقه عشایری وکیل آباد دشتاب شهرستان بافت ،با هدف ارتقاء سطح مهارتهای فردی و اجتماعی زنان عشایر و افزایش درآمد خانوارهای عشایر در راستای انجام فعالیتهای تولیدی در تاریخ 95/8/11 باحضور مسئول امور بانوان اداره کل و همکاران شهرستان تشکیل و راه اندازی گردید.

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 19 آبان 1395 ساعت 09:08