برگزاری آزمون اختتامیه کارگاه آموزشی گلیم بافی و پته دوزی منطقه عشایری خافکوئیه شهرستان بافت چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
چهارشنبه, 21 فروردین 1398 ساعت 07:34

در مورخ 19/1/98 پس از گذراندن دوره 60 روزه کلاس آموزشی گلیم بافی توسط بانوان عشایر منطقه فوق،آزمون پایان دوره مذکور بمنظور صدور گواهی صنایع دستی جهت 28 نفر بانوان شرکت کننده در دوره گلیم بافی و 20 نفر در دوره پته دوزی برگزار گردید.