دیدار مدیر کل امور عشایر استان با رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
دوشنبه, 24 تیر 1398 ساعت 09:42

مورخه 98/04/24 مدیر کل امور عشایر استان کرمان به همراه معاونین با جناب آقای دکتر رودری ریاست سازمان

مدیریت برنامه و بودجه دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات عشایر بحث و تبادل نظر کردند.