جلسه ی مدیر کل آقای مهندس نیکزادی با هیئت مدیره اتحادیه عشایری استان کرمان چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 14 شهریور 1398 ساعت 05:17

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ98/6/10  جلسه ای با حضور هیئت مدیره اتحادیه عشایری کرمان و مدیرکل و معاونین اداره کل امور عشایر استان کرمان در محل اتحادیه عشایری کرمان تشکیل گردید. در این جلسه پیرامون مسائل مربوط به بیمه دام،بیمه اجتماعی عشایر، افزایش سهام، تامین نهاده های دامی بحث و تبادل نظر گردید و در نهایت تصمیمات کارآمدی اتخاذ گردید .