برگزاری جلسه تشکلهای عشایری شمال استان کرمان چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 15 بهمن 1398 ساعت 05:00

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 98/11/14 جلسه تشکلهای عشایری شمال استان با حضور مدیرکل امور عشایر استان و مدیرعامل اتحادیه و روسای شرکتهای تعاونی شهرستانهای شمالی استان در اداره کل امور عشایر استان کرمان تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص نحوه توزیع آرد،بیمه دام عشایر،افزایش سهام و املاک واگذاری به تشکلها تصمیماتی اتخاذ گردید.

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 15 بهمن 1398 ساعت 05:16