معارفه رسمي مدير كل امور عشاير استان كرمان چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 28 خرداد 1391 ساعت 04:30

به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان  جلسه ايي با حضور جناب آقاي مهندس صفر زاده قائم مقام و معاونت محترم توسعه و عمران سازمان امور عشاير ايران ، آقاي منصور بهمني مشاور محترم استاندار در امور عشاير و مسئولان اداره كل امور عشاير و سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان در تاريخ 11/3/91 در محل سالن اجتماعات سازمان جهاد كشاورزي آقاي مهندس عليرضا شاكري بطور رسمي به عنوان مدير كل اداره امور عشاير استان  كرمان معرفي گرديدند.ايشان باايراد سخناني اشاره نمودند 6 درصد از جمعيت استان را عشاير تشكيل كه 25 درصد از توليدات دامي را به عهده دارند . همچنين اظهار داشتند كه از شركت تعاونيهاي عشاير با جديت حمايت مي كنم و ارتباط با سران و معتمدان عشاير و راه اندازي سامانه پيام كوتاه را در دستور كار قرار دادند.