گزارش عملكرد پروژه جايگزيني سوخت فسيلي و توسعه انرژيهاي پاك در مناطق عشايري استان كرمان چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 27 تیر 1391 ساعت 04:12

بمنظور جلوگيري از تخريب مراتع وبوته كني و قطع اشجار و از طرفي توسعه فناوريهاي جديد در بحث تامين انرژي در مناطق عشايري و بمنظور دستر سي عشاير به انرژي پاك و ارزان در سال 1390 از محل اعتبارات استاني پروژه سوخت فسيلي نسبت به احداث سه باب جايگاه توزيع سيلندر گاز مايع ، خريد و نصب و راه اندازي 5 دستگاه آبگرمكن خورشيدي و همچنين خريد 50 دستگاه تنور گازي و 150 عدد سيلندر گاز و توزيع آن در سطح مناطق عشايري استان با اعتباراتي بالغ بر 500 ميليون ريال اقدام كه در مجموع بيش از 500 خانوار عشاير از خدمات اين طرح بهره مند گرديدند.