احداث شبكه برق در شهرستان شهربابك چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 17 فروردین 1392 ساعت 05:00

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشاير استان كرمان شبكه برق مجتمع آغلهای اسکان  عشاير منطقه كرم شهرستان شهربابك با اعتبار 300000000ريال از محل اعتبارات استانداري در اسفند ماه 91 به بهره برداري رسيد