دوره اموزشی اشنایی با قوانین ومقررات مالی چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
دوشنبه, 13 آبان 1392 ساعت 08:20

به گزارش روابط عمومي اداره كل يك دوره آموزش ا شنايي با قوانين ومقررات مالي در مورخ  6/8/92 جهت مديران عامل ومسئولين امورمالي شركتهاي عشايري در محل اداره كل امورعشاير ي از محل سرفصل آموزش اركان تشکلها  برگزار گردید.

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 14 آبان 1392 ساعت 06:20