گزارش طرح های اجرایی اداره کل امور عشایر استان کرمان چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 14 آذر 1387 ساعت 04:48

زمینه های توسعه فعالیتهای شیلاتی مناطق عشایری استان کرما ن

پیشنهاد 30 طرح پرورش آبزیان با اعتبار 4500 میلیون ریال و ایجاد 60 فرصت شغلی که به علت خشکسالی تصویب نگردیده است .
بهره مندی عشایر استان از خدمات بهداشت دام و طیـور

معرفی تحصیل کرده های عشایر به شبکه دامپزشکی جهت آموزش و ارائه خدمات به عشایر سیار    ...

وضعیت منابع آب سطحی ، پایاب سدها ، زمین و مراتع قابل واگذاری به عشایر  

در مورد اراضی زیر سد و کانونهایی که عملیات آبخیزداری در این مناطق انجام شود از طریق بند های خاکی و سنگ سیمانی و بندهای انحرافی و سد های زیر زمینی وکنترل آبهایی که هرز می روند می توان در جهت بهبود زندگی عشایر منطقه موثر باشند و اراضی زیر سد از طریق شهرستانها پیگیری شده در دست اقدام است.

عملیات آبخیزداری کانونهای آباد چهل تن و چاه قنبر و دشت شمیلان بافت و باغابر. بردسیر در دست مطالعه می باشد

سد سرگریچ فاریاب در سالهای گذشته طراحی و مطالعه گردیده و جهت اجرا به اداره آبخیزداری تحویل گردیده است .

جداول مربوط به بند8

پتانسیل ها

محل

شهرستان

حجم کار

واحد

برآورد ریالی

خانوار

طایفه

محل ییلاق

محل قشلاق

اراضی زیر سد

تنگوئیه

سیرجان

250

هکتار

2500000

50

لری-قرایی

درختی -تنگوئیه

چاه کاسه-طبق-سنگ آتش

"

سد نسا

بم

46000

"

 

250/30000 دام

گرگندی

بادمشک

ذیل و انجیرک

"

وکیل آباد ارزوئیه

بافت

300

"

5000000

200

افشار

گوغر

ارزوئیه

 

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 دی 1387 ساعت 04:04