برگزاری دوره اموزشی طرح زنجیره ایی تولید گوشت قرمز در شهرستان سیرجان چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
چهارشنبه, 09 بهمن 1392 ساعت 04:34

به گزارش مسئول روابط عمومي اداره امورعشاير سيرجان يك دوره آموزشي يك روزه طرح زنجیره ای تولید گوشت قرمز جهت تعداد 60 نفر از عشاير شهرستانهاي سيرجان بافت وبردسیر درشهرستان سیرجان برگزار ومورد توجه عشایر قرار گرفت .