عملکرد اداره امور عشایر شهرستان بم در دی ماه چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
دوشنبه, 14 بهمن 1392 ساعت 04:20

بنا به اظهار آقاي صائب رئيس اداره امورعشاير شهرستان بم اين اداره در دي ماه سال جاري اقدام به آبرساني سيار به ميزان 246 متر مكعب واحداث راه صعب العبور دهكن كوه شاه به ميزان 500 متر نموده است . همجنين  عملكرد توزيع كالاهاي  شركت تعاوني عشايري شهرستان هاي شرق استان را به شرح ذيل بيان نمودند:

1—شركت تعاوني عشايري بم

آرد:90تن- سبوس20 تن- جو 18تن- كنسانتره 3تن- كود شيمايي 20 تن- نفت سفيد  74000 ليتر.

2- شركت تعاوني عشايري شهرستان ريگان:

آرد150 تن- جو 7004 تن- نفت سفيد 185000- يونجه خشك شده 6تن-سبوس 26تن