اعلامیه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در رابطه با فرارسیدن فصل نقل وانتقال نهال چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
شنبه, 26 بهمن 1392 ساعت 08:22

بنا به اعلام روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان كرمان هرساله با فرا رسيدن فصل نقل وانتقالات نهال ، افراد سودجوناآگاهانه يا مغرضانه مبادرت به ورود يا فروش نها ل هاي بدون مجوز و گواهي سلامت در سطح استان نموده كه با توجه به احتمال آلودگي اين نها ل ها و انتقال آفات و بيماري هاي خطر ناك ، سلامت با غات استان را به خطر انداخته و باعث نابودي بخش توليد(اعم ازباغدار،توليد كننده نهال سالم و اشتغال ايجاد شده در اين زمينه) مي گردند. لذا شايسته است عزيزان كشاورز نهال مورد نياز خود را از مراكز داراي مجوز خريداري تا خداي نكرده دچار خسارت نگردند.