بازدید اقای مهندس شاکری از شهرستان بافت وارزوئیه چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
شنبه, 10 خرداد 1393 ساعت 03:24

به گزارش روابط عمومی اداره کل : آقای مهندس شاکری ، معاونت توسعه و عمران  و روسای ادارات بهسازی ، تعاونیها و مدیران عامل اتحادیه ها ی شهر ستان در جلسه ا یی که در محل اداره امور عشایر شهر ستان بافت تشکیل گردیده بود حضور بهم رسانده و در خصوص اعتبارا ت عمرانی ، طرح پروار بندی امانی ، تفاهم نامه های منعقده بااداره کل  کمیته امدادحضرت امام (ره) و مرکز بهداشت ، بحث و تبادل نظر و مقرر گردید : بر اساس مفاد  تفاهم نامه ، لیست خانوارهای تحت پوشش کمیته که واجد شرایط ساخت سرویسهای بهداشتی می باشند ،را به آن مرکز اعلام تا نسبت به ساخت سرویس اقدام گردد .

سپس در جلسه ایی  که در فر مانداری شهر ستان ارزوییه تشکیل گردید  در خصوص رفع مشکلات عشایر دولت آباد ارزوئیه بحث و مقرر گردید با همکاری مدیران کل منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی ، و فر مانداری شهر ستان هر چه سریعتر اقدامات لازم جهت رفع مشکلات عشایر صورت پذیرد .

آخرین بروز رسانی در شنبه, 10 خرداد 1393 ساعت 03:36