شرکت کارکنان اداره کل ذر جشنواره فرهنگی ورزشی شهید باهنر به مناسبت هفته دولت چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
یکشنبه, 09 شهریور 1393 ساعت 03:16

به گزارش روابط عمومی اداره کل :آقای حمیدرضا حاجی رضایی در جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دولت که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، رتبه دوم مسابقات آمادگی جسمانی را کسب نمود. این جشنواره در رشته های آمادگی جسمانی- شطرنج- تنیس روی میز- دارت- طناب کشی در سالن فجر کرمان باشرکت بیش از 300ورزشکار از بین کارکنان دولت برگزار وکارکنان این اداره کل نیز با شرکت در این جشنواره بادیگرشرکت کنندگان به رقابت پرداختند.

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 10 شهریور 1393 ساعت 06:31