جلسه درخصوص واگذاری بیمه دام عشایر به تشکلهای عشایری استان چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
چهارشنبه, 19 آذر 1393 ساعت 01:34

به گزارش اداره امورتعاونیهای اداره کل امور عشایر : جلسه ای درخصوص واگذاری بیمه دام عشایر به تشکلهای عشایر ی استان با حضور مدیرکل ومدیر صندوق بیمه محصولات  کشاورزی استان درمحل اداره کل  تشکیل ... ودر خصوص معرفی ارزیاب وکارگزار بیمه به اداره کل ، تشکیل کارگروه در مرکز استان ، تجهیز نمودن امکانات جهت بیمه دام عشایرو برگزاری یک دوره آموزش جهت مدیران عامل شرکتها از سوی صندوق ، بحث وتبادل نظر و صورتجلسه ایی در چهاربند تنظیم گردید.

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 19 آذر 1393 ساعت 04:25