چهارمین جلسه کارگروه ساماندهی عشایر اداره کل امور عشایر کرمان چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
چهارشنبه, 03 دی 1393 ساعت 03:55

به گزارش روابط عمومی اداره کل :چهارمین جلسه کار گروه ساماندهی عشایربا حضور آقای مهندس فتوت ،مشاور محترم استانداردر امور عشایری،  آقای مهندس سعیدی ،اقای مهندس شاکری وجمعی ازمسئولین   در محل دفتر معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری برگزار گردید .. .در این جلسه مقرر گردید کانونهای اسکان عشایری که کد روستائی دریافت نموده اند توسط شرکت آب و فاضلاب روستائی در اولویت طراحی و اجرای شبکه آب روستائی قرار گیرند و در خصوص کا نونها و محل های اسکان عشایری که فاقد کد روستائی هستند و در مجاورت و نزدیکی خطوط انتقال آب روستائی قرار دارند با مساعدت شرکت مذکور شبکه آبر سانی به آنها انجام گیرد .همچنین در خصوص مناطق اسکان عشایری که فاقد کد روستائی بوده و از شبکه های انتقال آب دور می باشند با هماهنگی اداره کل امور عشایر استان و شرکت آب و فاضلاب روستائی بصورت مشترک اقداماتی جهت تامین آب مناطق صورت گیرد . در ادامه جلسه در خصوص رفع مشکل گروههای عشایر شهر ستان  ارزوئیه و عشایر پارک ملی خبر بحث و تبادل نظر و در پایان صورتجلسه ایی در 4 بند تنظیم و مقرر گردید راهکارهای موضوع بررسی  و تا 15 روز آینده ارائه گردد .

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 03 دی 1393 ساعت 04:03