شرکت کارکنان درمراسم نمازجمعه چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
یکشنبه, 08 شهریور 1394 ساعت 08:44

در پنجمین روز از هفته دولت ، روز دولت و حضور در برنامه های ملی و مذهبی ،کار کنان این اداره کل در مراسم نماز جمعه وسخنرانی  شرکت نمودند .