بازدید فرماندارورئیس سازمان امورعشایر کشور ازمحل دفن تلفات دامی وروستای دستکند میمند شهربابک چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
پنجشنبه, 13 اسفند 1394 ساعت 06:15

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ؛ در حاشیه سفر مهندس قندالی رئیس سازمان امور عشایر کشور به شهرستان شهربابک، ایشان به اتفاق شریفی فرماندار شهربابک از محل دفن تلفات دامی بازدید نموده و همچنین در جریان مسائل و مشکلات عشایر قرار گرفتند .

رئیس سازمان امور عشایر کشور در پایان سفر خود به همراه فرماندار شهربابک از روستای تاریخی و دستکند میمند شهربابک دیدن نمودند.

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 13 اسفند 1394 ساعت 06:48