عملکرد اردیبهشت ماه 95اداره امورعشایر سیرجان چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
چهارشنبه, 12 خرداد 1395 ساعت 03:59

رئیس اداره امور عشایر شهر ستان سیرجان آقای صفاری عملکرد اردیبهشت ماه این شهر ستان را به شرح ذیل بیان نمود:

1-آبرسانی سیار به مناطق عشایری بمیزان 1782 متر مکعب جهت 420 خانوار عشایر...

 

2-معرفی 53 خانوار عشایر جهت تمدید یا تعویض دفترچه بیمه

3- توزیع 40 تن جو – 15 تن سبوس – 60 تن کنسانتره – 440 عدد سیلندر گاز –18000لیتر نفت سفید – 55 تن آرد

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 12 خرداد 1395 ساعت 04:06