حمله گرگ به اغل گوسفندان عشایر چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
یکشنبه, 26 فروردین 1397 ساعت 06:55

 

حمله گرگ به آغل گوسفندان در منطقه عشایری موتور شهید سلیمانی نارپ شهرستان بردسیر که باعث تلف شدن 13 راس  گوسفند شد.