دیدار مدیر کل امور عشایر استان با مدیریت بحران استانداری چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
دوشنبه, 24 تیر 1398 ساعت 09:27

مورخه 98/04/24 مدیر کل امور عشایر استان با جناب آقای مهندس سعیدی مدیر کل بحران استانداری کرمان دیدار و

پیرامون مسائل و مشکلات عشایر بحث و تبادل نظر کردند.