دیدار مدیر کل امور عشایر استان با معاونت امور عمرانی استانداری چاپ
نوشته شده توسط روابط عمومي   
دوشنبه, 24 تیر 1398 ساعت 09:36

مورخه 98/04/24 مدیر کل امور عشایر استان کرمان با جناب آقای دکتر موسوی آیت اللهی معاونت امور عمرانی

استانداری کرمان دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات عشایر بحث و تبادل نظر کردند.