به گزارش روابط عمومي اداره كل امورعشاير كرمان در يكماهه گذشته مقدار 740 متر مكعب آبرساني سيار در مناطق عشايري بافت، رابر، وارزوئيه انجام وکار تیغ زنی در 250كيلومتر راههاي مناطق عشایری جنت آباد، موتور پمپ هاي سالار محمدي ، چاه پده، سنگ لكي، چاه سرخ، عشاير منظری  در دولت آباد ،شمیلان ،چاه انجیر،شیل اباد ،موتور پمپهای سرگز سیاهانی  انجام گرفته است. همچنین درراستای ارتقا توانمندیهای مهارتی جامعه عشایر وبهره مندی هر چه بیشتر انها از فرصتهای اموزشی ،کلاسهای فنی قالی بافی وخیاطی جهت دختران عشایر شهرستان رابرتشکیل ودرحال آموزش میباشند .

دیدگاهتان را بنویسید