آ خرین آ مار توزیع آرد شش ماهه دوم سال 88 عشایری   استان  کرمان…

ردیف

شهر

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

1

کرمان

2

بم

95

95

95

95

95

95

3

سیرجان

130

130

130

130

130

130

4

بردسیر

87

87

87

87

87

87

5

شهربابک

118

118

118

118

118

118

6

ریگان

145

145

145

145

145

145

7

بافت و رابر

218

218

218

218

218

218

جمع

( تن )

793

793

793

793

793

793

دیدگاهتان را بنویسید