آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

اداره کل امورعشایر استان کرمان در نظر دارد تعدادی از خودروهای  سبک مازاد بر نیاز خودرا ویک دستگاه لودر از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

از متقاضیان  در خواست می شود جهت دریافت  اسناد از طریق سایت امورعشایر به آدرس: http;//ashayeri.kr.ir ویا مراجعه به اداره کل امورعشایری استان کرمان به نشانی بلوارشهید صدوقی – سه راه سیلو- روبرو فرماندهی نیروی انتظامی – واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.

سایر شرایط ، محل وزمان بازدید ومشخصات خودرو در اسناد ذکر شده است.

شماره تلفن اداره کل : 3- 32520351

دریافت اسناد

مکان

کرمان- اداره کل امورعشایر کرمان – واحد دبیرخانه

زمان

از تاریخ شنبه 24/7/95لغایت چهار شنبه  28/7/95

تحویل پیشنهاد ها

مکان

کرمان- اداره کل امورعشایر کرمان- واحد پشتیبانی

زمان

تاپایان وقت اداری  چهارشنبه مورخه     5/ 8/95

گشایش پیشنهادها

محل

کرمان – اداره کل امورعشایر استان کرمان- کمیسیون معاملات

زمان

ساعت 9 صبح پنج شنبه مورخ   6/8/95

فرم پیشنهاد قیمت

مزایده خودروهای اداره کل امور عشایری سال 95

اینجانب / شرکت ………………………………….. با بررسی کامل و بازدید مبلغ پیشنهادی خود را برای خودروی ………………. با کد مزایده …………………………………………. و پلاک انتظامی ………………………………….  به شرح ذیل اعلام میدارم

مبلغ پیشنهادی  ( ریال )

مبلغ به عدد

مبلغ به حروف

و هچنین متعهد میگردم در صورت برنده شدن با اعلام سازمان در فرصت قانونی نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام نمایم

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی / شرکت

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم پیشنهاد قیمت

مزایده یکدستگاه لودر اداره کل امور عشایری سال 95

اینجانب / شرکت ………………………………….. با بررسی کامل و بازدید مبلغ پیشنهادی خود را برای یکدستگاه لودر ………………. با کد مزایده …………………………………………. و شماره شاسی 3520212-D000614 به شرح ذیل اعلام میدارم

مبلغ پیشنهادی  ( ریال )

مبلغ به عدد

مبلغ به حروف

و هچنین متعهد میگردم در صورت برنده شدن با اعلام سازمان در فرصت قانونی نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام نمایم

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی / شرکت

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

خودروهای سبک قابل تبدیل پلاک ( سند دار )

اداره کل امور عشایر کرمان

ردیف

نوع خودرو

مدل

پلاک انتظامی

رنگ

کد مزایده

1

نیسان پیکاپ

81

732 الف 12

سفید

100

2

نیسا ن پیکاپ

81

716 الف 12

سفید

101

3

نیسان پیکاپ

81

831 الف 15

سفید

102

4

مزدا

81

839 الف 15

آبی نفتی

103

5

مزدا دو کابین

81

725 الف 12

نوک مدادی

104

6

نیسان زامیاد

86

458 الف 12

آبی روغنی

105

7

نیسان زامیاد

86

455 الف 12

آبی روغنی

106

 

مشخصات لودر

 

ردیف

نام خودرو

شماره موتور

شماره شاسی

شماره سریال

مدل

رنگ

کد مزایده

1

لودر هپکو 2A540

151935

3520212-000614D

H162.HL

61

زرد

107

 

 

 

 

توجه : این فرم پس از تائید بایستی در پاکت (ب )گذاشته شود

 

 

دیدگاهتان را بنویسید