اگهی فراخوان

اداره کل امور عشایر استان کرمان در نظر دارد اجرای خط برق یک حلقه چاه موتور پمپ کشاورزی واقع در ده شیخ شهرستان ارزوئیه را به مناقصه بگذارد . لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ 24/2/94 تا 30/2/94 جهت دریافت اوراق مربوطه به  اداره کل امور عشایر استان واقع در کرمان بلوار شهید صدوقی     ( جاده تهران) سه راه سیلو مراجعه نمایند .

تلفن 3-2520351-034

آدرس سایت http:\\ashayeri.kr.ir\

دیدگاهتان را بنویسید