به گزارش کارشناس امور تعاونیهای اداره کل امور عشایر استان کرمان طرح راه اندازی صندوقهای اعتبارات خرد زنان عشایری با هدف ارتقاء مهارتهای فردی و اجتماعی زنان , افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام های کوچک،توانمندسازی زنان جامعه عشایری در قالب گروههای اعتبار-پس انداز،از سال 85 در مناطق عشایری استان به مرحله اجرا درآمده است که در حال حاضر تعداد 10 صندوق خرد با سرمایه ای بالغ بر 1300 میلیون ریال و 257 نفر عضو در سطح مناطق عشایری استان فعال می باشند. از شاخص ترین فعالیتهای تولیدی صندوقهای خرد زنان در مناطق عشایری که بطور عمده رایج می باشد میتوان پروش مرغ بومی ,پرورش دام ,تولید صنایع دستی داری و خیاطی را نام برد.

دیدگاهتان را بنویسید