به گزارش روابط عمومی اداره کل آقای مهندس شاکری طی مصاحبه مطبوعاتی  با اصحاب رسانه در خصوص طرح پرواربندی ا ما نی بیان نمود ند :

با اختصاص 6 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار در قالب پروار بندی امانی ، به تمام عشایر استان کرمان تسهیلات ارائه می شود .این طرح ابتدا در سه شهر ستان بردسیر ، بافت و سیرجان به سبب دارا بودن بیشترین جمعیت عشایری اجراوهدف تولید گوشت باکیفیت دربین عشایر می باشداین طرح  به مدت 100 روز در بین جمعیت عشایری این مناطق اجرا شده و نتا یج خوبی نیز بهمراه داشته است . آقای مهندس شاکری افزودند: 7 هزار میلیون ریال اعتبار در قالب پرواربندی 2 هزار و 800 راس دام سبک اختصاص و به ازای هر دام سبک نیز 250 هزار تومان نهاده و تسهیلات پرداخت شده ،همچنین 50 درصد اعتبار به شکل تسهیلات و 50 درصد بقیه نیز در قالب توزیع نهاده های دامی بین جمعیت های عشایری متقاضی این طرح توزیع گردیده است .ایشان از بیمه شدن دام ها در آغاز طرح پرواربندی امانی خبر داده و اظهار نمودند: این طرح در کل مناطق عشایری استان که در شرکت های تعاونی عشایری عضویت داشته و بدهی نداشته باشند ، برای حد اقل 50 راس دام و بالاتر از آن اجرا می شود .

دیدگاهتان را بنویسید