به گزارش روابط عمومی اداره کل :طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح وافزایش بهره وری زنجیره تولید در سال 1393 با هدف حمایت از تولید ودرآمد عشایر وهمچنین ایجاد زمینه مشارکت بیشتر صندوق وتشکل های عشایری درتأمین منابع مالی وانجام تولید ، نگهداری وبازار یابی محصولات تولیدی واستفاده از تمام ظرفیت های بالقوه دام عشایر برای تولید بیشتر گوشت قرمز راه اندازی وبه مرحله اجراء در آمد . درراستای اجرای طرح ، دامهایی که دارای شرایط مساعد برای نگهداری وپروارمی باشند،..

بمنظور افزایش تولید گوشت قرمز بیشتر پروار می شوند.براساس آخرین اطلاعات درسال 94 ، شرکت عشایری شهرستان سیرجان با عقد 313فقره قراردادوتحت پوشش قراردادن 8130 رأس دام(بره پرواری) وپرداخت 9350 میلیون ریال تسهیلات به عشایر مجری طرح، در استان کرمان دراجرای طرح مذکور نقش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید