به گزارش روابط عمومی اداره کل امور غشایر استان کرمان در جلسه ای که مورخ 15 شهریور 1400 پیرامون هم اندیشی و هماهنگی تشکلهای عشایری شمال استان کرمان در اداره کل امور عشایر برگزار گردید رضا نیکزادی مدیر کل امور عشایر اظهار داشت :  در کنار نارسایی و مشکلاتی که وجود دارد ، نباید منکر زحمات همکاران بخش تعاونیها شویم. وی افزود :با توجه به سیاستهای سازمان و بمنظور پاسخگویی مناسب به دستگاههای نظارتی از جمله ستاد کالای قاچاق و ارز ، کارت تردد با جدیت بیشتر پیگیری و در زمان باقیمانده تعهد استانی انجام گردد ، ضمن اینکه هرگونه خدمات از ابتدای آبان ماه با ارائه کارت تردد صورت می گیرد . نیکزادی اذعان داشت : با توجه به خشکسالی سال جاری و تبعات ناشی از آن ، همه مجموعه از جمله تشکل ها موظف به کاهش اثرات آن باشیم که بدین منظور یکی از برنامه های پیش رو خرید دام مازاد می باشد . در این جلسه که آقایان مهندس مسعودی ، مهندس باقری ، مهندس علیمی ، مهندس تاج الدینی و مهندس جعفریان که از شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان جهاد کشاورزی استان بمنظور قیمت گذاری خرید دام مازاد برابر دستورالعمل حضور داشتند ، موضوع قیمت گذاری علاوه بر مدیران عامل شرکتها که از شهرستانها اخذ گردیده بود ، درخصوص پیشنهاد معاونت امور دام جهاد کشاورزی استان به بحث و تبادل نظر پرداختند. درخصوص تعیین قیمت خرید و نظر به قیمتهای اخذ شده از فروش دام در شهرستانهای تحت پوشش و اعلام نظر همکاران معاونت امور دام قیمت خرید هر کیلو دام زنده برآورد گردید و شرکت پشتیبانی مکلف گردید به ازای هرکیلو گرم دام زنده مقدار سه کیلوگرم نهاده جو به دامدار تحویل نماید . همچنین اولویت خرید با دام حذفی عشایر بوده و از خرید دامهای آبستن خودداری گردد .قیمتهای مصوب پس از تایید نهایی اعلام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید