به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 99/2/1 مدیرکل امور عشایر استان کرمان بهمراه معاون توسعه وامور زیربنایی اداره کل و معاون عمرانی فرمانداری و فرمانده بسیج عشایری استان و شهرستان از راههای خسارت دیده از سیل شهرستان ریگان بازدید نمودند و از آنجایی که به حدود 1000 کیلومتر از راههای اصلی و فرعی در این سیل خساراتی وارد گردیده لذا  در تاریخ  99/1/18 توسط اداره کل امور عشایر یکدستگاه بلدوزر به منطقه اعزام گردید و البته با توجه به پراکندگی جغرافیایی مناطق تا یکماه آینده کلیه راههای عشایری بازگشایی و اصلاح خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید