روابط عمومی اداره کل امور عشایراستان از استقبال بی نظیر و گرم مردم ازسیاه چادرهای عشایردر جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان در برج میلاد خبر داد:..

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل :این اداره کل با برپائی یک سفید چادر و دو سیاه چادر عشایری وحضور عشایر شهرستانهای بافت – رابر- بردسیر – سیرجان – شهر بابک و بم ، توانمندیهای خود در زمینه صنایع دستی – عرضه محصولات لبنی – پخش انواع نان سنتی – آش رشته _موسیقی وآهنگهای محلی و بومی – عروسی نمادین ،نوع زندگی وهنرهای دستی عشایر را به نمایش گذاشتند. در این جشنواره غرفه های عشایری با استقبال بی نظیر مردم روبرو و بیشترین بازدید کننده از شهرورندان و مسئولینی چون سرکار خانم مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان ،آقای مهندس نجاررئیس ستاد بحران کشور،اقای مهندس رزم حسینی استاندارکرمان ، آقای دکتر صفائی معاون وزیر در سازمان تعاونی روستائی ، آقای مهندس قندالی رئیس سازمان امور عشایر ایران بهمراه معاونین ومدیران کل سازمان ، آقای مهندس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان ،آقای مهندس موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ، خانم دکتر حسینی مدیر کل امور بانوان استانداری استان کرمان را به خوداختصاص داده  و رضایتمندی مردم و مسئولین را بهمراه داشت .

دیدگاهتان را بنویسید