اعتبارات آبرسانی به عشایر جنوب کرمان اندک است

مدیر امور عشایر جنوب کرمان گفت: کمبود اعتبار و فرسوده بودن ناوگان آبرسانی برای تامین آب شرب عشایر سبب شده آبرسانی به عشایر این منطقه به کندی صورت گیرد…

 

به گزارش روابط عمومی امور عشایر جنوب کرمان، جمشید احسانی نیا با بیان اینکه عشایر این منطقه از اواخر دهه 70 تا کنون با مشکل خشکسالی روبرو هستند، اظهار داشت: بر اثر خشکسالی های متوالی چند سال اخیر خسارات سنگینی به عشایر حنوب کرمان وارد شده به طوری که بیشتر قنات ها، چشمه ها و چاه های مناطق عشایری به شدت کم آب و یا خشکیده اند.

 

وی افزود: از سوی مدیریت بحران استان اعتباراتی در این خصوص اختصاص یافته است اما  این اعتبارات کافی نیست و ضرورت دارد مسئولین توجه ویژه ای به این قشر کم توقع داشته باشند.

 

احسانی نیا خاطرنشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بوسیله چهار دستگاه تانکر آبرسان 4880مترمکعب آب با اعتباری بیش از 349میلیون ریال بین خانوارهای عشایری جنوب کرمان توزیع شده است.

 

مدیر امور عشایر جنوب کرمان گفت: جامعه عشایری جنوب کرمان با 13000خانوار و جمعیتی حدود 56000 نفر، بیش از یک میلیون و 315 هزار راس دام سبک پرورش می دهند و چندین برابر نسبت جمعیتشان در تامین مواد پروتئینی و لبنی بویژه گوشت قرمز و سایر فراورده های دامی استان نقش دارند.

 

دیدگاهتان را بنویسید