بنا به اعلام روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان كرمان هرساله با فرا رسيدن فصل نقل وانتقالات نهال ، افراد سودجوناآگاهانه يا مغرضانه مبادرت به ورود يا فروش نها ل هاي بدون مجوز و گواهي سلامت در سطح استان نموده كه با توجه به احتمال آلودگي اين نها ل ها و انتقال آفات و بيماري هاي خطر ناك ، سلامت با غات استان را به خطر انداخته و باعث نابودي بخش توليد(اعم ازباغدار،توليد كننده نهال سالم و اشتغال ايجاد شده در اين زمينه) مي گردند. لذا شايسته است عزيزان كشاورز نهال مورد نياز خود را از مراكز داراي مجوز خريداري تا خداي نكرده دچار خسارت نگردند.

دیدگاهتان را بنویسید