به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشاير استان كرمان کوچ بهاره عشایر استان کرمان امسال نیز طبق روال همه ساله با شروع فصل گرما و رویش علف در مراتع و پس از طی یک دوره زمستانی از15اسفندماه در اکثر مناطق شروع و تا کنون حدود 50درصد عشایر از مناطق قشلاقی به ییلاقی کوچ و تا پایان اردیبهشت  ماه ادامه خواهد داشت مضافا” اینکه نزول باران فراوان در مناطق عشایری باعث خوشحالی و شکر گزاری خانواده ها ی عشایر استان ، رشد علوفه در مناطق و تامین آب شرب انسان و دام گردیده و با وجود خسارات وارده شده به عشایر و دامها  و راههای ارتباطی آنها کوچ ادامه و سال خوبی را در پیش رو خواهند داشت

دیدگاهتان را بنویسید