روز شنبه مورخ 90/6/5 اولين فروشگاه محصولات عشايري در سطح شهرستان بردسير با حضور مشاور استاندار در امور عشاير -فرماندار محترم شهرستان بردسير و مدير كل امور عشاير استان كرمان و ديگر مسئولين ادارات و عشاير شهرستان بردسير افتتاح گرديد.

در اين فروشگاه محصولات عشايري شامل محصولات لبني،گياهان دارويي و صنايع دستي عشاير براي خريد عموم عرضه ميگردد.

آقاي رضا فلاح رئيس محترم اداره عشايري شهرستان بردسير هدف از راه اندازي اين فروشگاه را چنين عنوان نمود: عرضه مستقيم توليدات عشايري بدون واسطه و دلالان ،ايجاد انگيزه و ترغيب عشاير به توليد صنايع دستي  بيشتر و با كيفيت بالاتر ، جلوگيري از به فراموشي سپرده شدن اين هنر ارزشمند و كمك به وضعيت اقتصادي عشاير و نيز ايجاد بازار مناسب صادرات از سوي دولت

دیدگاهتان را بنویسید