به گزارش آقای شمس الدینی رئیس اداره امور عشایر شهر ستان بافت، آقای مهندس شاکری در معیت استاندار و معاونین محترم استانداری، فرماندار شهر ستان و تعدادی از مدیران کل استان از منطقه گردشگری تخت سرتشتک و عشایر منطقه بازدید…

و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات عشایر قرار گرفتند.همچنین اقای مهندس رزم حسینی با  حضور دراداره امور عشایر ان شهرستان  ، سیاه چادر عشایری را که در محل اداره امور عشایر شهر ستان بافت بمنظور عرضه محصولات لبنی ، دامی و گیاهی عشایر  بر پا شده بود افتتاح ودرخصوص رفع مشکلات عشایر چاره اندیشی های لازم صورت پذیرفت .درادامه سفراز طرحهای عمرانی شهرستان ارزوئیه وروند کار بازدید نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید