به گزارش آقای کورکی نژاد رئیس اداره  ا مور عشا یر شهرستان سیرجان ، اقای مهندس شاکری  مدیر کل امور عشایر کرمان جهت رفع مشکلات عشایر با فرماندار شهر ستان سیرجان دیدار…

و ضمن مطرح نمودن  مشکلات عشایر ، مساعدت بیشتر فرماندار را نسبت به این قشر خواستارو  مقرر گردید شورای ساماندهی عشایر در شهر ستان تشکیل گردد .در ادامه آقای مهندس شاکری سیاه چادر عشایری را که با هدف عرضه محصولات لبنی و دامی و گیاهی عشایر در محل اداره امور عشایر سیرجان نصب گردیده بود مورد بازدید قرارداده و افتتاح نمودند .

 

دیدگاهتان را بنویسید