به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان دو پروژه زير سازي ایلراه بزرگ بافت اسفندقه با اعتبار 3640 ميليون ريال از محل اعتبارات ملي و آبنماي بتني رابر با اعتبار 600 ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 180 و ملي جهت رفاه 200 خانوار عشايري با حضور مدير كل محترم اداره كل امور عشاير كرمان ، فرمانداران بافت ورابر و نماينده محترم شهر ستانهاي بافت رابر و ارزوئيه در مجلس شوراي اسلامي افتتاح گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید