به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در جلسه ی هماهنگی تولید گوشت قرمز که در سالن کوچ سازمان امور عشایر ایران با حضور رییس سازمان بصورت وبیناری تشکیل شد ،مدیر کل امور عشایر استان کرمان حضوری در جلسه شرکت نموده و اذعان داشت : شناسایی افراد متقاضی جهت طرح تولید قراردادی گوشت قرمز در حال انجام می باشد و پیش بینی میشود با پیگیرهای انجام شده تعهدات استان در موعد مقرر صورت پذیرد.

نیکزادی گفت :افزایش ضریب پوشش دام مولد و ذخائر نهاده های دامی در دستور کار استان قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید