آقاي محمد خواجوئي مقدم به عنوان مدير عامل شركت تعاوني عشايري شهر ستان سيرجان انتخاب و از زحمات آقاي محمد مهدي بشارتي كه به افتخار بازنشستگي نائل آمده اند تقدير به عمل آمد .

دیدگاهتان را بنویسید