انتصاب

به گزارش روابط عمومی اداره کل : طی حکمی از سوی مدیرکل امورعشایرکرمان آقای رضا نیکزادی به عنوان سرپرست معاونت اداری ومالی اداره کل منصوب گردیده واز خدمات وزحمات آقای محمدعلی کارآمد که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند، تقدیر به عمل آمد.

دیدگاهتان را بنویسید