به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در جلسه مشترک اداره کل امور عشایر استان کرمان و مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی استان برگزار شد در خصوص پرداخت یارانه تسهیلات تبصره ۱۸ مواردی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با انعقاد تفاهم نامه این موارد مصوب و اجرایی گردند .

دیدگاهتان را بنویسید